Lugo (RA) - II° Prova di qualificazione Reg Cadet

Cadetti